Vertrouwen in de lokale rechtsstaat

De afgelopen jaren heeft de wetgever verschillende taken gedecentraliseerd. Deze decentralisatie is begonnen in het sociaal domein, maar strekt zich uit over vele andere beleidsterreinen.

Beschikbaarheid:
Direct te downloaden.