Prijs vergelijken van ebook CityEvents

  CityEvents

  Europese gemeenten doen steeds meer om hun stad te promoten. Slogans reclamecampagnes en grootschalige stadsevenementen moeten er voor zorgen dat meer mensen de weg naar hun stad te vinden.

  Prijs vergelijken van ebook In tekst gevat

  In tekst gevat

  representatie|tekstanalyse|beeldanalyse)|intertekstualiteit|sekse in cultuuruitingen|etniciteit in cultuuruitingen|cultural studies|neerlandistiek|literaire genderstudies|interdisciplinaire cultuurkritiek|narratologie|deconstructie Maaike Meijer is neerland

  Prijs vergelijken van ebook Gelukkig nieuwjaar

  Gelukkig nieuwjaar

  Bij de jaarwisseling staat het uitwisselen van wensen en geschenken in het teken van hoop op een goede toekomst. In het bedrijfsleven zijn de geschenken een beloning voor bewezen diensten en goede resultaten.

  Prijs vergelijken van ebook Colonial memory

  Colonial memory

  Terwijl officiële historische verslagen het kolonialisme voorstellen als een afgesloten periode in het verleden stelt een postkoloniale benadering dat het westen de overgeleverde koloniale machtsverhoudingen niet erkent.

  Prijs vergelijken van ebook Naar de letter

  Naar de letter

  Het zeer goed ontvangen eerste Nederlandstalige handboek op het gebied van het uitgeven van boeken (oorspronkelijke uitgave 1995 heruitgave 2010). 'Dit eerste Nederlandstalige handboek op dit gebied is een moedige onderneming.

  Prijs vergelijken van ebook Dorbeck is alles!

  Dorbeck is alles!

  Een beter inzicht in het schrijverschap van W.F. Hermans.Dit boek gaat over belangrijke themas in het werk van Willem Frederik Hermans, in het bijzonder de boeken 'De donkere kamer van Damokles' en 'Nooit meer slapen'.

  Abonneren op Cultuurwetenschappen