Prijs vergelijken van ebook Spionnen in de lucht

Spionnen in de lucht

Spionnen in de lucht is het spannende, maar nog vrij onbekende verhaal van de partnerorganisatie van het beroemde codebrekerscentrum in Bletchy Park in Zuid-Engeland, het geallieerde Centrale Interpretatiepunt RAF Medmenham.

Prijs vergelijken van ebook Fries waterstaatsbestuur

Fries waterstaatsbestuur

Fries waterstaatsbestuur geeft voor het eerst een nauwkeurige reconstructie van de manier waarop in een periode van twee eeuwen een einde werd gemaakt aan de zeer frequentie overstromingen van duizenden hectare grond in Friesland.

Prijs vergelijken van ebook De wereld in evenwicht

De wereld in evenwicht

Een intrigerend beeld van het godsdienstig leven in het Oude Egypte Het Oude Egypte oefent nog altijd een grote aantrekkingskracht uit op vele mensen. De piramides tempels en faraos prikkelen de verbeelding van menigeen.

Prijs vergelijken van ebook Tussen Ooggetuigen en Erflaters

Tussen Ooggetuigen en Erflaters

Het essay Tussen ooggetuigen en erflaters is een onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor de nalatenschap van de generatie die '40-'45 nog meemaakte. Bij de overheid? Bij de vele lotgenotenorganisaties? Of vooral bij de kinderen?

Prijs vergelijken van ebook Evart van Dieren

Evart van Dieren

Evart van Dieren - kroniek van het falen beschrijft een van de markantste figuur uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis: de Amsterdamse arts-publicist Van Dieren (1861-1940) een inmiddels vergeten veelschrijver die in zijn tijd grote bekendheid genoot en vo

Prijs vergelijken van ebook Een zaak van alleman

Een zaak van alleman

Nederland was in de afgelopen maanden in de ban van de canon. In zijn lezing Een zaak van alleman reflecteert Van Oostrom op de stand van zaken en vooral op de bredere implicaties waartoe het canonproces volop uitnodigt.

Abonneren op Geschiedenis