Prijs vergelijken van ebook Divine Flesh, Embodied Word

Divine Flesh, Embodied Word

Luce Irigaray|women's studies|feminist theology|(embodied) subjectivity|sexual difference|incarnation|morphology (of the body)|theological anthropology|divine women|God-She|(horizontal) transcendence|cultural horizon|dialectics of sexual difference Anne-Cla

Prijs vergelijken van ebook Leren uit de ontmoeting

Leren uit de ontmoeting

Asielzoekers|Vluchtelingen|Ontvangende samenleving|Nederland|Integratie|Solidariteit|Humanitaire betrokkenheid|Sociale cohesie|Beeldvorming|Multiculturele samenleving|Asylum seekers|Refugees|Receiving society|The Netherlands|Integration|Solidarity|Humanitar

Prijs vergelijken van ebook De digitale schaduw

De digitale schaduw

We maken ons zorgen om onze privacy: de Elektronische Patiëntendossiers, het rekeningrijden, de OV-chipkaart, de centrale databank met gezichtsscans en vingerafdrukken, alom aanwezig cameratoezicht, het monitoren en aftappen van internet- en telefoonverkeer