Prijs vergelijken van ebook Leren uit de ontmoeting

  Leren uit de ontmoeting

  Asielzoekers|Vluchtelingen|Ontvangende samenleving|Nederland|Integratie|Solidariteit|Humanitaire betrokkenheid|Sociale cohesie|Beeldvorming|Multiculturele samenleving|Asylum seekers|Refugees|Receiving society|The Netherlands|Integration|Solidarity|Humanitar

  Prijs vergelijken van ebook Achmed aan zet

  Achmed aan zet

  In Ahmed aan zet komen Turkse en Marokkaanse mannen aan het woord en lezen we hoe de nieuwkomers van weleer zich verbaasden over de vrijgevochten Nederlanders over het leven aan de zelfkant in Istanbul en Amsterdam over eer magie en huiselijk geweld maar oo

  Prijs vergelijken van ebook Een leven op rolletjes

  Een leven op rolletjes

  Als Viktor hoort dat hij voor de rest van zijn leven aangewezen zal zijn op een rolstoel, zegt een goede vriend tegen hem: `Nu wordt je leven pas echt een avontuur! Al snel zal blijken dat niets minder waar is.

  Prijs vergelijken van ebook Purified by Blood

  Purified by Blood

  Eerwraak is een zuiveringsritueel door middel van moord waartoe in het uiterste geval wordt besloten indien de eer wordt bezoedeld. Het draait om de begrippen namus (eer) en seref (aanzien) en geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

  Prijs vergelijken van ebook Monitor Racisme & Extremisme

  Monitor Racisme & Extremisme

  De Monitor Racisme & Extremisme is een periodieke uitgave van de afdeling Onderzoek & Documentatie van de Anne Frank Stichting en het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

  Prijs vergelijken van ebook Het minderhedenbeleid voorbij

  Het minderhedenbeleid voorbij

  Minderhedenbeleid|Integratiebeleid Laura Coello is de eigenaar van Inclusive Works, een bedrijf dat advies, projecten, onderzoek en evaluaties verricht op het gebied van anti-discriminatie, diversiteit, gelijkheid en de participatie en integratie van minder

  Abonneren op Minderheden