Prijs vergelijken van ebook Divine Flesh, Embodied Word

  Divine Flesh, Embodied Word

  Luce Irigaray|women's studies|feminist theology|(embodied) subjectivity|sexual difference|incarnation|morphology (of the body)|theological anthropology|divine women|God-She|(horizontal) transcendence|cultural horizon|dialectics of sexual difference Anne-Cla

  Prijs vergelijken van ebook Women's Rights?

  Women's Rights?

  Dit boek verkent het concept 'recht' - hoe dit concept een rol heeft gespeeld in het veroorzaken van onenigheid en misvatting tussen bewegingen van gehandicapte mensen en vrouwen met betrekking tot de kwestie van selectieve abortus in Japan.

  Prijs vergelijken van ebook Islam and Democracy

  Islam and Democracy

  Gaan islam en democratie samen? Asef Bayat neemt deze vaak gestelde maar misleidende vraag onder de loep. Hij beargumenteert dat een religie niet inherent democratisch of ondemocratisch is.

  Prijs vergelijken van ebook Het regime van de tijd

  Het regime van de tijd

  agrarisering|chronologie|civilisatieproces|cultuurpatroon|faseologie|geschiedenis|geweldmonopolie|godsdienst|habitus|industrialisering|koningschap|machtreservoirs|mannenmacht|mensheidgeschiedenis|militair-agrarisch regime|mondialisering|rationele keuze|rece

  Abonneren op Sociale wetenschappen