Prijs vergelijken van ebook Compendium estate planning

Compendium estate planning

Dit compendium bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning. Het boek volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen huwen schenken erven. Zowel de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod.

Prijs vergelijken van ebook VPB-gids / 2012

VPB-gids / 2012

De VPB gids 2012 behandelt op overzichtelijke wijze de diverse aspecten van de vennootschapsbelasting. Op systematische wijze worden de relevante wettelijke bepalingen besproken en aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Prijs vergelijken van ebook Asser 7-IV opdracht

Asser 7-IV opdracht

Sinds de laatste bewerking van titel 7.7 van het BW door Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann in 1994 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest ten aanzien van de overeenkomst van opdracht.

Prijs vergelijken van ebook Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom

Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom bevat becommentarieerde (wetsgeschiedenis, toelichting, verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur) teksten van: Auteurswet, Wet op de naburige rechten, Databankenwet, Benelux-Verdrag inzake intellectuele ei

Prijs vergelijken van ebook Strafrecht

Strafrecht

Tekst & Commentaar Strafrecht bevat de de tekst van het Wetboek van Strafrecht. Ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat een vaste -snel herkenbare- opbouw.

Prijs vergelijken van ebook BV!? Waarom, wanneer

BV!? Waarom, wanneer

Dit boek is met ingang van 2012 geheel herschreven. De belangrijkste wijziging is dat kort en bondig wordt aangegeven wanneer en vanaf welke winst een BV fiscaal nog wel interessant is.

Prijs vergelijken van ebook Tekst en commentaar / Arbeidsrecht

Tekst en commentaar / Arbeidsrecht

De zevende druk van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht bevat in de eerste plaats een artikelsgewijs commentaar op Boek 7 Titel 10 BW en op andere voor de rechtspraktijk belangrijke aanverwante wet- en regelgeving en verdragen.

Prijs vergelijken van ebook VPB-gids / 2012

VPB-gids / 2012

De VPB gids 2012 behandelt op overzichtelijke wijze de diverse aspecten van de vennootschapsbelasting. Op systematische wijze worden de relevante wettelijke bepalingen besproken en aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Prijs vergelijken van ebook Kluwer Belastinggids 2013

Kluwer Belastinggids 2013

De Kluwer Belastinggids 2013 is de meest complete en actuele handleiding voor de aangifte Inkomstenbelasting 2012. Alles over hetzelfde onderwerp staat overzichtelijk bij elkaar. Het taalgebruik is toegankelijk en laagdrempelig door de vele voorbeelden.

Prijs vergelijken van ebook Bouwrecht

Bouwrecht

De derde druk van deze titel in de T&C-serie bevat een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op titel 12 van Boek 7 BW, Aanneming van werk. Dit is het juridisch basiskader voor de belangrijkste bouwcontractvorm.

Abonneren op -