Blije kinderen

Als een kind blij is dan heeft dat een positief effect op de ouders en omgekeerd werkt het ook zo. Kinderen kunnen echter niet altijd blij zijn, net zomin als hun ouders. Er is ook boosheid, angst en verdriet. Dit boek nodigt je uit om je aandacht te richten op de blijdschap bij jezelf en je kinderen. En te aanvaarden dat het ook anders kan zijn. Dat brengt je gezin uiteindelijk steeds meer in harmonie. ""Het boek â Blije Kinderenâ is een feest van herkenning. Bij sommige teksten had ik zelfs zoiets van â jeetjeâ ¦..alsof ik het zelf heb geschrevenâ . Het boek bevat superleuke en mooie oefeningen voor ouders en kinderen om direct mee aan de slag te gaan. De voorbeelden en uitspraken zijn uit het leven gegrepen, ze laten je door een andere bril naar jezelf kijken en zien wie je kind werkelijk is. De heldere inzichten die beschreven zijn vanuit yogaprincipes helpen ouders om hun kind nog beter te begeleiden in het opgroeien tot volwaardige mensen die leven in harmonie met zichzelf en hun omgeving. Ik weet zeker dat dit boek bijdrage levert om de zon in heel veel gezinnen vaker te laten schijnen!"" (Helen Purperhart)

Auteur: 
Beschikbaarheid:
Direct te downloaden.