Chronische spijbelaars

Elk jaar verlaten vijfentwintigduizend leerplichtige jongeren onder de zestien voortijdig het onderwijs meestal na een periode van chronisch spijbelen. De een is van school gestuurd en laat het daar maar bij. De ander wordt door de ouders thuisgehouden omdat onderwijs `toch geen zin heeft. Een derde behoort tot een geloofsrichting die overheidsbemoeienis pertinent afwijst en een vierde wordt liever crimineel. In Chronische spijbelaars worden zeven jongeren geportretteerd. Ze komen zelf aan het woord en worden gevolgd in hun dagelijkse bezigheden. Ouders broertjes en zusjes leggen uit wat ze van school en schoolverzuim vinden. Daarnaast worden hulpverleners docenten leerplichtambtenaren en officieren van justitie geobserveerd in hun pogingen de spijbelaars weer terug in de schoolbanken te krijgen. Zo ontstaat een beeld van de oorzaken van chronisch spijbelen en wordt duidelijk hoe opvoeding schoolorganisatie werkwijze van de leerplichtambtenaar en wet- en regelgeving voortijdig schoolverlaten mede kunnen veroorzaken. Marjan Agerbeek is journalist en heeft veel over onderwijs geschreven ondermeer als redacteur van Trouw. Ze is initiator en uitvoerder van het project `Schoolprestaties waarin Trouw als eerste ranglijsten van de prestaties van middelbare scholen publiceerde. Ze schreef ook diverse schoolkeuzegidsen voor ouders. Tussen 2008 en 2013 was Agerbeek voorzitter van de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek. Tegenwoordig heeft Marjan Agerbeek haar eigen mediabedrijf waarin ze werkt als interim hoofdredacteur consultant communicatieonderzoeker trainer en coach.

Beschikbaarheid:
Direct te downloaden.