Een professionele kijk op borstvoeding

Na de geboorte van een kind is één van de eerste keuzen waarvoor de ouders worden gesteld: hoe voeden wij ons kind? Borstvoeding is de meest natuurlijke en gezonde voeding en de meeste moeders (91%) starten dan ook vol enthousiasme maar na de eerste week is de borstvoeding slechts bij 80% goed op gang gekomen. Vaak haakt een aanzienlijk deel van de moeders in de periode daarna snel weer af. Te vaak nog is dat terug te voeren op een te kort schietende begeleiding van de ouders. Er is weliswaar veel informatie over borstvoeding beschikbaar maar deze wordt gefragmenteerd aangeboden en is (lang) niet altijd evidence-based en up to date. Een professionele kijk op borstvoeding voorziet in die leemte. Anatomie fysiologie toxicologie en psychosociale aspecten van borstvoeding komen aan de orde maar ook is er volop aandacht voor de klinische de praktische en de beleidsmatige aspecten. De wetenschappelijke achtergronden zoals de immunologische werking van moedermelk - de belangrijkste reden waarom borstvoeding zo gezond is - komen aan de orde. De uitgave is bestemd voor alle professionals die zijn betrokken bij de zorg voor borstvoeding: verloskundigen gynaecologen kinderartsen verpleegkundigen van de afdeling neonatologie en gynaecologie huisartsen nurse practitioners artsen en verpleegkundigen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg lactatiekundigen diëtisten kraamverzorgenden en doktersassistenten en zij die daarvoor in opleiding zijn. De uitgave biedt overigens ook volop nuttige informatie voor studenten en docenten van opleidingen in de gezondheidszorg medische studenten en co-assistenten. Met dit eerste wetenschappelijke (leer)boek over borstvoeding verwacht de redactie professionals - meer dan voorheen - op één lijn te krijgen ten aanzien van het geven van uniforme adviezen en een wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor de overtuiging dat 'breast is best'. Gewoon een fantastisch boek! Volledig en heel diepgaand. Lees de volledige recensie op ajn.artsennet.nl

Auteur: 
Beschikbaarheid:
Direct te downloaden.