Projectmanagement

Een projectmanager staat voor een moeilijke taak: hij moet complexe veranderingsprocessen sturen, vaak in een instabiele omgeving en onder hoge druk. In het boek Projectmanagement geven de auteurs aan hoe projectmanagers op een creatieve manier met veranderingsprocessen om kunnen gaan. Projectmanagers moeten planmatig te werk gaan: de 'harde' aspecten van het proces, maar tegelijkertijd moeten ze flexibel inspelen op de menselijke, 'zachte' aspecten van veranderingsprocessen. Projecten zijn eigenlijk complexe puzzels waarvan de puzzelstukjes bij elkaar gehouden worden door de projectmanager. De auteurs zijn erin geslaagd om de complexiteit en vereiste creativiteit van projectmanagement weer te geven met behulp van voorbeelden, verhalen, schema's en foto's. Dit boek is een nieuwe toepassing van de succesvolle matrixmethode.

Beschikbaarheid:
Direct te downloaden.