Wegwijzer in open standaarden

In een wereld waarin mensen en organisaties in steeds wisselende samenstellingen overal en altijd met elkaar moeten kunnen communiceren spelen standaarden een essentiële rol. Met standaarden bedoelen we vastgelegde en geaccepteerde afspraken over de wijze waarop mensen en machines met elkaar communiceren: ze moeten elkaar horen ze moeten dezelfde taal spreken en ze moeten elkaar begrijpen. Dit boek geeft de visie weer van Getronics over standaardisatie. De auteurs maken duidelijk waarom standaarden belangrijk zijn. Het gaat in op de wijze waarop standaarden tot stand komen en hoe ze worden geaccepteerd. Het handelt over standaarden libraries best practices en modelbeschrijvingen zowel voor processen informatie-uitwisseling als technologie. Het boek gaat in op achtergronden en staat uitvoerig stil bij overwegingen om ze eigen te maken en toe te passen. Dit boek biedt na de algemene introductie een uitvoerige beschrijving van een selectie van een groot aantal standaarden die van belang zijn omdat ze dominant onontkoombaar of veelbelovend zijn. De nadruk ligt op organisatorische en technologische standaarden die worden ingezet door en voor de IT-organisatie zoals ITIL ASL BiSL Prince2 MSP XML en J2EE. Het is het samenspel van mensen processen en technologie dat essentieel is bij het tot stand komen van een goede informatievoorziening. Geen samenspel zonder standaarden. Zij zorgen op alle niveaus voor een goede communicatie tussen de onderdelen van die informatievoorziening en de organisatie waar deze informatievoorziening dienstbaar aan is.

Auteur: 
Beschikbaarheid:
Direct te downloaden.

Over de auteur

Getronics was een nationaal en internationaal dienstverlenend Nederlands bedrijf in de ICT-branche. In 2007 is Getronics in handen gekomen van telecommunicatieconcern KPN.